Liturgia na dziś

O, jakże ten dzisiejszy fragment Ewangelii zupełnie psuje narracje tym, którzy by w Chrystusie chcieli widzieć kogoś, wykreowanego na wzór...

Załatwiając pewną sprawę urzędową podaję adres parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny. Urzędniczka zapisuje wezwanie parafii i z ciekawości pyta kim była...

Czy nasz wzrok jest wystarczającą gwarancją, że postrzegany przez nas świat jest dokładnie taki, jakim go widzimy? Otaczającą nas rzeczywistość...

„Każde pokolenie ma swój czas” mówią słowa popularnej piosenki. Spoglądając na dzisiejszą liturgię słowa moglibyśmy powiedzieć też, że każde pokolenie...

To zadziwiające, że sam Zbawiciel używa przykładu niesprawiedliwego sędziego, aby zobrazować potrzebę modlitwy i kontaktu z Bogiem. Przecież lud Izraela...

Całe Pismo Święte głosi pochwałę Mądrości Bożej. To ona była przy Najwyższym, gdy stwarzał niebiosa i ziemię. Mądrość jest cechą,...

„Niełatwa jest ta polska ziemia, nasza Ojczyzna. Można powiedzieć, że na przestrzeni swoich tysiącletnich dziejów nie przestawała być ziemią wielorakiego...