Liturgia na dziś

„Kimże jest człowieka”, pyta Psalmista, a pytanie to zdaje się rozbrzmiewać aż do naszych czasów. Wielcy filozofowie szukali w człowieku...

Opowieść o stworzeniu jest jednocześnie opowieścią o Bogu, Który nie tylko dał początek wszystkiemu, co istnieje, ale nadto powołując do...

Biada mi, jeśli nie głoszę Ewangelii., Biada, jeżeli szukam wymówki, aby zadania, jakie zlecił mi Chrystus zamienić na jakąkolwiek aktywność,...

Bez trzosa, bez zapasowego ubrania mieli iść i nauczać? Co więcej, wzywać do nawrócenia i głosić Królestwo Boże? Panie, z...