Ambasador Życia

„Teczka Życia” to pakiet niezwykle przydatnych przedmiotów wobec obecnej ofensywy ideologicznej zwolenników cywilizacji śmierci. Fundacja pod Damaszkiem przygotowała informator, w którym zebrała adresy i kontakty do fundacji, organizacji i punktów, które niosą konkretną pomoc matce, ojcu i dziecku. Zapraszamy wszystkich, którzy opowiadają się za życiem, aby napisali na adres przystan@poddamaszkiem.pl i zgłosili się po „Teczkę Życia”. Fundacja wyśle ją bezpłatnie. Teczka zawierać będzie garść wiedzy o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. Do „Teczki” Fundacja dołącza List do Kobiet” św. Jana Pawła II, broszury o rozwoju dziecka, figurkę 12 tygodniowego dziecka oraz film „Zerwany Kłos” o patronce przedsięwzięcia – bł. Karolinie Kózkównie. „Teczka Życia” będzie więc rodzajem szkolenia dla tych, którzy poproszą o jej przysłanie. Ci ludzie staną się w ten sposób Ambasadorami Życia. Informacja i formacja w duchu cywilizacji życia ma pomóc nam nie być biernymi ani w debacie publicznej na temat życia, ani tym bardziej jeśli spotkamy się kiedyś z osobą potrzebującą pomocy.