Kontakt

Fundacja Pod Damaszkiem
ul. Kościelna 3,
21-002 Snopków

Telefon:
+48 691 34 52 93
+48 81 746 30 19

E-mail:
biuro@poddamaszkiem.pl

Numery kont Fundacji:
35 1240 1503 1111 0010 7708 2829 – PLN
83 1240 1503 1787 0010 7708 2988 – USD
55 1240 1503 1978 0010 7708 3060 – EURO
Bank Pekao S.A. o. w Lublinie

Za wszystkie darowizny serdeczne Bóg zapłać.