SOKÓŁKA – KOWNO – WILNO – TROKI – DRUSKIENNIKI – BIAŁYSTOK 27.06 – 30.06.2024

Touroperator FRATER (www.frater.pl)

TERMIN: 27-30.06.2024
CENA: 1200 zł + 80 EUR

Oferta w programie APOSTOŁ – 24 pkt

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników i wyjazd z Snopkowa we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Sokółki – miasteczka na Podlasiu, gdzie 12.10.2008 roku miał miejsce cud eucharystyczny. Przemieniona hostia w cząstkę Ciała Pańskiego, została umieszczona w kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele św. Antoniego Padewskiego. Kościół posiada cenną relikwię, którą jest obraz Miłosierdzia Bożego, znajdujący się w bocznym ołtarzu. Obraz jest związany ze spowiednikiem św. Faustyny Kowalskiej – bł. ks. Michałem Sopoćko. Zobaczymy także Cerkiew św. Aleksandra Newskiego. Przejazd do Kowna. Spacer po mieście, zobaczymy plac Ratuszowy otoczony zabytkowymi kamienicami, ratusz zwany „Białym Łabędziem”, bazylikę archikatedralną śś. Piotra i Pawła, Dom Perkuna z fasadą wykonaną z 16 rodzajów cegieł, farę Witoldową, pozostałości zamku. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Wilna.

 

DZIEŃ 2

Śniadanie, po którym zapoznamy się z miastem, w którym przeplatają się trzy kultury: litewska, polska i białoruska. Rozpoczniemy spacer od wileńskiej Starówki, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Odwiedzimy najważniejsze miejsce związane z kultem Maryi na Litwie – klasycystyczną pozostałość fortyfikacji miejskich – Ostrą Bramę z kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej. Znajduje się tu przyciągająca od wieków rzesze pielgrzymów gotycka kaplica z obrazem Matki Bożej Miłosiernej Ostrobramskiej. Następnie zobaczymy klasztor Bazylianów, barokowy zespół uniwersytetu wileńskiego, którego studentami byli m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz; Bazylikę Archikatedralną p.w. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława. Nawiedzimy dawny kościół św. Trójcy – obecnie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego. Zobaczymy także Dolny Zamek – główny obiekt zespołu zamkowego dawnej siedziby Wielkich Książąt Litewskich oraz gotycką wieżę Giedymina na Górze Zamkowej. Udamy się do muzeum Adama Mickiewicza, mieszczącego się w budynku, w którym mieszkał poeta, a także do galerii-muzeum bursztynu z unikalną kolekcją

inkluzji oraz nowoczesną prezentacją kształtowania się bałtyckiego bursztynu, a także dziełami artystów

plastyków. Dalszy spacer zaułkiem gotyckim. Zobaczymy kościół pw. św. Anny z efektowną koronkową fasadą dekorowaną kilkudziesięcioma rodzajami ceglanych kształtek, kościół bernardyński pw. Św. Michała oraz pomnik Adama Mickiewicza. Czas wolny na Starym Mieście. Powrót na obiadokolację i nocleg.

 

DZIEŃ 3

Śniadanie. Przejazd do Trok. Udamy się na rejs po jeziorze Galwe. Zobaczymy (z zewnątrz) średniowieczny zamek na Wyspie Zamkowej, zbudowany przez księcia Witolda, zabytkowe budynki architektury karaimskiej kościół farny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Na koniec naszej wizyty w Trokach – degustacja karaimskich kibinów i czas wolny. Powrót na dalsze zwiedzanie Wilna – tura objazdowa po mieście. Zobaczymy Górę Trzech Krzyży z pomnikiem poświęconym ofiarom stalinizmu na Litwie. Przejedziemy do dzielnicy Antokol z kościołem śś. Piotra i Pawła – najcenniejszym zabytkiem barokowym w Wilnie (około 2 tysiące rzeźb we wnętrzu). Z kolei nawiedzimy cmentarz na Rossie – najstarszy i najpiękniejszy cmentarz wileński z grobowcem matki marszałka Józefa Piłsudskiego (i urną jego serca), a także nagrobkami szeregu wybitnych Polaków zasłużonych dla ojczyzny. Następnie udamy się na posesję przy ul. Grybo 29 (dawna Senatorska 25 – placówka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia założonej w 1908 r). Obejrzymy Salę Pamięci poświęconą św. Faustynie, która w okresie międzywojennym dwukrotnie przebywała w tym klasztorze. Powrót na obiadokolację i nocleg.

 

DZIEŃ 4

Przejazd do Druskiennik. Spacer po jednym z najlepszych uzdrowisk klimatycznych i balneologicznych na terenie północnowschodniej Europy, położonym na wysokim brzegu Niemna wśród terenów leśnych i pagórków.

W Druskiennikach zobaczymy między innymi drewnianą zabudowę willową z przełomu XIX i XX wieku, dawne łazienki zdrojowe. Dla chętnych wizyta w Aquaparku – jednym o z najlepszych tego typu obiektów w Europie.

Kompleks Parku Wodnego w Druskiennikach to świat rozrywek i wypoczynku o powierzchni 23 000 metrów kw. oferujący rozrywki wodne i strefy saun. Korzystanie z licznych atrakcji Aquaparku (dodatkowo płatne). Pozostali będą mogli odbyć rejs statkiem po Niemnie do Liszkowa. Spacer po mieście, gdzie zobaczymy m.in.: kościół Św. Trójcy, klasztor podominikański, piękno przyrody nad Niemnem. Przejazd do Białegostoku. Spacer po mieście oraz nawiedzenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – zwieńczenie dążeń bł. Ks. Michała Sopoćki, którego nie doczekał za życia. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych lub nocnych.

 

TERMIN:      27 – 30. 06. 2024

CENA:            1200 zł + 80 EUR

 

ZAPEWNIAMY:

– komfortowy przejazd na całej trasie

– 3 noclegi w hotelu*** w pokojach 2 – osobowych z łazienkami

– 3 śniadania, 3 obiadokolacje,

– opiekę i informację turystyczną pilota

– ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15000 zł, do 10 000 zł w RP

– bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe

– opłata na TFG i TFP

UWAGI:

program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych. Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom, dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport.

 

ZAPISY Z WPŁATĄ 300 ZŁ, DOPŁATA NA MIESIĄC PRZED DATĄ WYJAZDU. KWOTA W EURO PŁATNA PILOTOWI W DNIU WYJAZDU i NIE ULEGA ROZLICZENIU. INFORMACJE I ZAPISY:

FPD TEL  691 345 293 LUB 607 297 285, PARAFIA SNOPKÓW Tel: 604 988 929