Eldine Ngugi

Miło nam poinformować, że nasza Stypendystka zdała egzamin semestralny w Szkole Kultury i Języka Polskiego KUL otrzymując następującą punktację

Rozumienie ze słuchu – 100% !

Gramatyka 95%

Mówienie – ocena bardzo dobra

Tym samym otrzymuje od nas stypendium na II semestr.

Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy. Aby dołączyć do grona darczyńców i wesprzeć studia Eldine, ofiary można wpłacić na konto Fundacji pod Damaszkiem z tytułem wpłaty „Stypendium Misyjne”, bądź poprzez portal zrzutka – https://zrzutka.pl/vdj7j4